Đi bắt tội phạm mà đồng đội quá phế vật khiến Usui Ren bị hiếp dâm