Chuyến công tác xa khó quên cùng nữ giám đốc vú bự Yuko Ono