Anh trưởng phòng cu to và em trợ lý là gái có chồng Karen Kaede